Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 12 listopada 1981 r.