Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4060 — Endesa Europa/ZEDO) Tekst mający znaczenie dla EOG