Pisemne zapytanie E-3649/06 skierowane przez: Michaela Cramera (Verts/ALE) do Komisji. ryzyka naruszenia przepisów prawa wspólnotowego w związku z zaproszeniem do składania ofert na realizację projektu budowy lotniska Berlin Brandenburg International (BBI)