Pisemne zapytanie E-2936/04 złożone przez: Saïda El Khadraouiego (PSE) do Komisji. zanieczyszczenia hałasem i nocnych lotów