Pisemne zapytanie P-0629/05 skierowane przez: Paola Cirina Pomicina (PPE-DE) do Komisji. nierównowagi w liberalizacji rynków europejskich