Predmet C-853/19: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 2. srpnja 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Okresný súd Poprad – Slovačka) – IM protiv Sting Reality s.r.o. (Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 53. stavak 2. i članak 99. Poslovnika Suda – Zaštita potrošača – Direktiva 2005/29/EZ – Nepoštena poslovna praksa poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču – Članci 8. i 9. – Agresivna poslovna praksa – Direktiva 93/13/EEZ – Nepošteni uvjeti u potrošačkim ugovorima – Ugovorna odredba o kojoj su se vodili pojedinačni pregovori – Ovlasti nacionalnog suda)