Pisemne zapytanie E-2949/05 skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji. Via Scalo di Settebagni w Rzymie: środków finansowych na zbudowanie ekranów chroniących przez hałasem