Euroopa Kohtu määrus (üheksas koda), 4.6.2015 Euroopa Kohtu määrus (üheksas koda), 4.6.2015.#Mirelta Ingatlanhasznosító kft versus Euroopa Komisjon ja Euroopa ombudsman.#Apellatsioonkaebus – Tühistamishagi – Komisjoni keeldumine algatada liikmesriigi kohustuste rikkumise menetlus – Vastuvõetamatus ja Üldkohtu pädevuse puudumine – Osaliselt ilmselgelt põhjendamatu ja osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu apellatsioonkaebus.#Kohtuasi C-576/14 P.