Pisemne zapytanie E-4836/06 skierowane przez: Christophera Heatona-Harrisa (PPE-DE) do Komisji. obchodów 50 rocznicy powstania Unii Europejskiej