Kohtuasi T-603/19 R: Üldkohtu presidendi 13. märtsi 2020. aasta määrus – Helsingin Bussiliikenne Oy versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine – Riigiabi – Otsus, millega abi tunnistatakse siseturuga kokkusobimatuks ning kohustatakse see tagasi nõudma – Kohaldamise peatamise taotlus – Kiireloomulisuse puudumine)