Pisemne zapytanie E-3197/05 skierowane przez: Johannesa Bloklanda (IND/DEM) do Komisji. wdrożenia dyrektywy 96/62/WE i dyrektyw pokrewnych przez Holandię w dekrecie na temat jakości powietrza z 2005 r.