Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie handlu winem - Protokół - Wspólne deklaracje