Wyrok Sądu pierwszej instancji (czwarta izba) z dnia 9 września 2008 r.#Bayer CropScience AG, Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Georgika Efodia AEVE i Aragonesas Agro, SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.#Dyrektywa 91/414/EWG - Środki ochrony roślin - Substancja czynna endosulfan - Wycofanie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu - Postępowanie w sprawie oceny - Termin - Prawo do obrony - Zasada proporcjonalności.#Sprawa T-75/06. Wyrok Sądu pierwszej instancji (czwarta izba) z dnia 9 września 2008 r.