Pisemne zapytanie E-4575/05 skierowane przez: Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji. etykiety CE produktów europejskich i nadawania oznaczenia CE wyrobom niepewnego pochodzenia