Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/1999 z dnia 30 kwietnia 1999 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG