Kirjalik küsimus P-6983/10 Liisa Jaakonsaari (S&D) komisjonile. Ravimi Pandemrix kontrollimine seoses seagripiga ja komisjoni roll selles