Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3927 — Industri Kapital/Bonna Sabla) Tekst mający znaczenie dla EOG