Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3809 — Siemens/Flender) Tekst mający znaczenie dla EOG