/* */

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie udziału odnawialnej energii w UE oraz propozycji konkretnych działań (2004/2153(INI))