Konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo, pritvirtinamos prie siauros tarpvėžės ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių galinės dalies ***I 2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo, pritvirtinamų prie siauros tarpvėžės ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių galinės dalies (kodifikuota redakcija) (COM(2010)0510 – C7-0290/2010 – 2010/0264(COD))