Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2349 z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2080 w odniesieniu do daty przyjęcia do przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku sprzedawanego w drodze procedury przetargowej$