Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 5/2012 na rok budżetowy 2012, sekcja 3 – Komisja (16398/2012 – C7-0383/2012 – 2012/2242(BUD))