Połączone opinie rzecznika generalnego Cruz Vilaça przedstawione w dniu 17 września 1987 r.