Opinia rzecznika generalnego Mischo przedstawione w dniu 14 maja 1987 r. # Jacques Cauët i Bertrand Joliot przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Sprawa 100/86. TITJUR Cauët i Joliot przeciwko Komisji