Niderlandy przeciwko Komisji TITJUR Wyrok Trybunału z dnia 15 marca 1983 r. # Królestwo Niderlandów przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Rozliczenie rachunków EFOGR. # Sprawa 45/82.