Wyrok Trybunału z dnia 2 lutego 1982 r. # Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii. # Uchybienie zobowiązaniom. # Sprawa 68/81. Komisja przeciwko Belgii TITJUR