Pisemne zapytanie E-0725/06 skierowane przez: Charlesa Tannocka (PPE-DE), Rihardsa Pīksa (PPE-DE), Marianne Mikko (PSE), Alfreda Gomolkę (PPE-DE) i Johna Purvisa(PPE-DE) do Komisji. braku państwa prawnego w Republice Mołdowy