Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy - CZĘŚĆ III — POLITYKI I FUNKCJONOWANIE UNII - TYTUŁ III — POLITYKI I DZIAŁANIA WEWNĘTRZNE - ROZDZIAŁ I — RYNEK WEWNĘTRZNY - Sekcja 1 — Ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego - Artykuł III-134