Opinia rzecznika generalnego Cruz Vilaça przedstawione w dniu 14 maja 1987 r.