Decizia (UE) 2015/2361 a Consiliului din 16 decembrie 2015 de numire a unui membru italian și a unui supleant italian în cadrul Comitetului Regiunilor