Odluka Vijeća (EU) 2015/2361 od 16. prosinca 2015. o imenovanju talijanskog člana i talijanskog zamjenika člana Odbora regija