Zadeva C-94/05: Predlog za sprejem predhodne odločbe na podlagi sodbe Bundesverwaltungsgericht z dne 9. decembra 2004 v zadevi Emsland-Stärke GmbH proti Bezirksregierung Weser-Ems