2014/644/WPZiB: Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUAM Ukraine/1/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie mianowania szefa misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine)