2014/644/FUSP: Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse EUAM Ukraine/1/2014 af 24. juli 2014 om udnævnelse af missionschefen for Den Europæiske Unions rådgivende mission om civil ukrainsk sikkerhedssektorreform (EUAM Ukraine)