Zadeva T-469/13: Tožba, vložena 30. avgusta 2013 – Generics (UK) proti Komisiji