Sag T-469/13: Sag anlagt den 30. august 2013 — Generics (UK) mod Kommissionen