Έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ / ΕΟΚ σχετικά με το αίτημα που διατυπώθηκε από ορισμένα κράτη ΑΚΕ, να επωφεληθούν από την παρέκκλιση που αναφέρεται στο άρθρο 150 παράγραφος 3 της τρίτης σύμβασης Λομέ