Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3488/89 z dnia 21 listopada 1989 r. ustanawiające metody podejmowania decyzji dotyczących niektórych przepisów ustanowionych dla produktów rolnych w ramach umów śródziemnomorskich