Decyzja Komisji z dnia 27 grudnia 2004 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5296) (Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny) (2005/7/WE)