Sprawa C-458/04: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem tribunal administratif de Caen (1 izba) wydanym dnia 5 października 2004 r. w sprawie Chambre de commerce et d'industrie de Flers-Argentan przeciwko Directeur des services fiscaux, Dircofi Ouest