Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 13 lipca 1989 r.