Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 24 lutego 2006 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej dotycząca projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie przekazywania danych z zakresu rachunków narodowych (CON/2006/12)