Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3487 – PGA Motors/G.G.B.A.) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach uproszczonej procedury Tekst mający znaczenie dla EOG