Pisemne zapytanie P-0138/06 skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji. płatności na rzecz Greckiej Korporacji Nadawców (ERT) i podatków miejskich włączanych do rachunków za energię elektryczną