Pisemne zapytanie E-2448/04 złożone przez: Ioannisa Varvitsiotisa (PPE-DE) do Komisji. nowego kodeksu karnego Turcji