Pisemne zapytanie E-1836/06 skierowane przez: Proinsias De Rossę (PSE) do Komisji. opłat wpisowych do irlandzkiego zrzeszenia lekarzy