Pisemne zapytanie P-4291/06 skierowane przez: Herberta Böscha (PSE) do Komisji. kwot pomocy wspólnotowej przyznanych stowarzyszeniu Eine Welt - Oberösterreichische Landlerhilfe