Pisemne zapytanie E-1202/05 skierowane przez: Ioannisa Gklavakisa (PPE-DE) do Komisji. podwyższonej zawartości azotanów w ziemniakach uprawianych w Turcji