Pisemne zapytanie E-4145/05 skierowane przez: Marca Rizza (GUE/NGL) do Komisji. Olimpias di Cassano Magnago