Pisemne zapytanie E-4905/05 skierowane przez: Anne Van Lancker (PSE) i Emine Bozkurt (PSE) do Komisji. konsekwencji wyroku w sprawie van Pommeren-Bourgondiën (sprawa C-227/03)